Mimari Çizim Hizmetleri

Mimari Çizim Hizmetleri, Firmamız temel olarak bir reklam ajansı olması sayesinde tabela modelleri gibi noktalarda hizmet veren bir işletme olarak bilinmektedir. Ancak sunduğumuz alternatif hizmetlerden birisini de mimari çizim hizmetleri oluşturmaktadır. Çünkü bu hizmet inşaat çalışmaları ve yapı hizmetleri gerçekleştiren firmalar için çok önemli bir ihtiyaç oluşturmaktadır. Aslında temel olarak mimarlar tarafından bilgisayar üzerinde tasarım yapılır ve çizim gerçekleştirilir. Ancak bu konuda yapılan çizimin çıktıya dönüştürülmesi için uzun bir zaman ve yüksek bir masraf gerekir.

Mimari Çizim Hizmetleri

Çünkü bilgisayar tarafından projenin çıktısının verilmesi için ağır bir işlem sağlanmaktadır. Eğer bu noktada ekonomik ve nitelikli bir çözüm arıyorsanız, firmamızdan hizmet talep edebilirsiniz. Firmamız bünyesinde mimari eğitime sahip olan ve teknik anlamda gereken tüm program bilgilerine sahip olan personellerimiz yer almaktadır. Bu personeller sizin için istenen teknik çizimi en kısa sürede ve eksiksiz şekilde çözüme ulaştırabilir.  Bu çerçevede aslında ilk nokta mimari proje nedir sorusunun cevaplanmasıdır.

Ekonomik ve Profesyonel Çözüm İçin Mimari Çizim Hizmetleri

Temel olarak mimari proje, inşa edilecek yapı için birçok ayrıntının kağıt üzerine(dijital ortama) geçirilmesini ifade eder. Bu ayrıntılar arasında iç görüntü, dış görüntü, kitle oranları, planlar ve detaylar yer alır. Normal koşullarda bu proje yapı ekibinde yer alan mimar tarafından hazırlanır. Proje hazırlığı için öncelikle mimar arazi, imar durumu, imar planı ve yerleşim gibi ayrıntıları inceler. Bu ayrıntıları hesaba katarak, yapı için en uygun planı oluşturur. Bu sayede mimari çizim işlemi gerçekleştirilir. bu çizim sonrasında müteahhit tarafından ve mühendisler ile birlikte uygulama aşamasına geçilir.

Mimari proje çizdirmek isteyenler

Mimari çizim hizmetleri, firmamızın profesyonel bir yapı ve teknikler ile sunduğu hizmetler arasındadır. Bu kapsamda mimari çizimler nasıl yapılır sorusu için de net bir cevap verilebilir. Bu çizim işlemlerinin gerçekleştirilmesi için öncelikle günümüz teknolojisinin sağladığı bazı yazılımlar kullanılır. Bu yazılımlar yüksek teknoloji ve hızlı çalışan bir bilgisayar ortamı gerektirir. Bu bilgisayar ortamı üzerinde lisanslı yazılım kullanımı sayesinde milimetrik hesaplar ile çizim işlemi gerçekleştirilir. Çizim sırasında yaşanılabilir veya kullanılabilir alanların hepsi hesap edilerek, avantajlı yapılar ortaya çıkarılır.

Mimari çizim teknikleri kitabı

Bir yapının profesyonel bir şekilde sorunsuz inşa edilmesi için mutlaka mimari proje gerekliliği bulunmaktadır. Bu hizmetin verilmesi için kullanılan mimari çizim programları dünya genelinde tercih edilen programlardır. Bahsedildiği şekilde yüksek konfigürasyona sahip bilgisayar sistemleri ile bu programlar kullanılabilir. Ayrıca yazılımların kullanılabilmesi için profesyonel eğitim almış kişilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede firmamız lisansı temin edilmiş programları, yeterli düzeyde sistemler ile kullanmaktadır. Ayrıca bu hizmetin verilmesi için tüm eğitimlere sahip teknik personeller bünyemizde bulunmaktadır.

Mimari proje çizim teknikleri

Yani inşaat çalışması gerçekleştireceğiniz bir alanda yapı projesinin sağlanması için firmamıza başvurarak hizmet talep edebilirsiniz. Bu kapsamda işletmenizde yer alan mimar personeller ile birlikte çizim çalışmaları gerçekleştirilebilir. Aslında hazırlanan proje bir nevi sanatsal ayrıntılar barındırmaktadır. Çünkü ne kadar hassas ve özenli bir proje çalışması yapılırsa, yapı o kadar estetik bir görüntü ortaya çıkarır. Bu nedenle mimari çizim, profesyonellik ve öngörü isteyen bir iştir.

Mimari çizimler nasıl yapılır

Günümüzde bu hizmetin verilmesi için kullanılan en önemli programlar arasında Autocad yazılımı bulunmaktadır. Bu çerçevede mimari çizimler autocad çalışmaları için firmamız gereken tüm imkanlara sahiptir. Yazılımı çalıştıracak nitelikte bilgisayarlar, lisans eklentileri, ek yazılım paketleri gibi her ayrıntı firmamızda yer almaktadır. Bu kapsamda çalışma ortamına geçilmesi için öncelikle inşaat alanı ile ilgili temel bilgiler elde edilir. Yani yapının pafta numarası, ruhsat numarası, parselasyon bilgisi, imar planı gibi ayrıntılar gerekecektir. Bu ayrıntılar ile birlikte öncelikle program içerisinde bir taban oluşturulur.

Mimari proje çizim aşamaları

Bu taban üzerinde yapının temel şekillerini oluşturacak ve sonrasında ayrıntıları sağlayacak bir çizim çalışmasına başlanır. Bu kapsamda mimari proje çizim aşamaları yer almaktadır. Bu aşamalar öncelikle araştırma etabı ile başlar. Yani bina programı, imar durumu, çevre bilgisi ve yapım bütçesi göz önünde bulundurulur. Sonrasında inceleme yapılarak arsa konumu, jeolojik durum, iklim ve bölge özellikleri incelenir. Son aşamada ise projelendirme çalışmalarına başlanır. Projelendirme için öncelikle fikir oluşturacak farklı örnekler elde edilir. Bu örnekler yapımcı firma tarafından incelenir ve hangi çalışma üzerinden ilerlemesi için karar verilir. Seçilen örnek proje üzerinden devam edilerek, daha detaylı ve nihai proje çalışması sağlanır.

Mimari proje çizimi fiyatları

Son aşamaya gelerek onay alan mimari proje resmi kurumlardan alınan yetkiler ile birlikte inşaat için hazır hale gelir. Sonrasında proje statik, mekanik, makine ve elektrik projesi ile birleşerek son incelemeden geçirilir. Belediye kontrolleri ve ruhsat aşaması ile birlikte artık yapım çalışmalarına başlanabilir. Aslında günümüzde halen profesyonel olarak el ile mimari plan çizimigerçekleştiren birçok zanaatkar bulunmaktadır. Tecrübeli mimarlar bu tip çalışmaları halen gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda eski teknikler ile hazırlanan bu projenin dijital ortama geçirilmesi de talep edilebilir.

Fason mimari proje çizimi

İster hazırlanmış bir projenin dijital ortama geçilmesi ister yeni proje çizimi için firmamızdan hizmet alabilirsiniz. Her iki noktada da verilen hizmet pratik ve hızlı bir çözüm için avantaj sağlayacaktır. Özellikle proje olmadan bir yapı inşaatına başlanması, ilerleyen süreçte önemli sorunlar ortaya çıkarabilir. Çünkü depreme dayanıklı olmama, kullanışlı olmaması veya dengesiz inşaat gibi sorunlar yaşanabilir. Bu sorunlar yapı için ilerleyen süreçlerde önemli sıkıntılara neden olabilir. Bu kapsamda firmamız üzerinden mimari proje noktasında birçok alanda hizmet alabilirsiniz.

Mimari çizimler autocad

Örnek olarak apartman, site, villa veya alışveriş merkezi gibi her noktada proje çizim hizmetleri verilebilir. Bu hizmetler il, ilçe, şehir veya taşra alanları gibi her nokta için sağlanabilir. Temel anlamda mimari tasarım çizimleri kolay avantajı ile birlikte bilgisayar ortamında çalışma rahatlıkla sağlanmaktadır. Bu nedenle farklı kategorilerde yer alan çizim hizmetleri verilebilir. Örneğin mimari proje ve etüt çalışmaları veya belediye ruhsat projeleri talep edilebilir. Örnek oluşturacak avan projeler, detaylı projeler veya üç boyutlu yapı tasarımları firmamızdan talep edilebilir.

Mimari çizim programları

Mimari proje örnekleri, Kullanılan yazılımlar tüm bu hizmetleri gerçekleştirmek için yeterli kullanımı oluşturmaktadır. Firmamızın verdiği hizmetlerde en önemli noktalardan birisi mimari proje çizimi fiyatları olmaktadır. Genellikle yapılan çalışmanın türü belirlendikten sonra metrekare fiyatları göz önünde bulundurulur. Yani öncelikle yapılacak çalışmanın kategorisi tespit edilir. Bu kapsamda üç boyutlu proje veya detaylı proje için metrekare fiyatları gibi bir rakam üzerinden hizmet fiyatları hesaplanır.